دانلود رایگان


برنامه افق جامع 1404 اصفهان-برای اولین بار در این وب سایت به فروش می رسد - دانلود رایگاندانلود رایگان پيش‌گفتار(به قلم رياست محترم شوراي اسلامي شهر اصفهان؛ كه، هنوز نگاشته نشده است).     1پيشينه‌يطرح             3اركانفرآيند تدوين چشم‌انداز        

دانلود رایگان

پيش‌گفتار(به قلم رياست محترم شوراي اسلامي شهر اصفهان؛ كه، هنوز نگاشته نشده است).     1

پيشينه‌يطرح             3

اركانفرآيند تدوين چشم‌انداز         4

فرآيندتدوين چشم‌انداز بيست‌ساله‌ي اصفهان    5

چشم‌اندازو كاركردهاي آن             11

رهيافتآينده‌سازي       11

چشم‌اندازاصفهان در افق 1404      13

    الف. هويت و جايگاه          13

            ب. ويژگي‌هاي برجسته‌ي اصفهان در سال 1404    13

ارزش‌هايبنيادين        15

اهدافچشم‌اندازي       21

1. دست‌‌يابي به جايگاه اول صنعت فرهنگي در جهان اسلام      21

2. اختصاص بيش از 50 درصد توليد ناخالص داخلي اصفهان بهفعاليت‌هاي دانش‌بر و تحكيم زيرساخت‌هاي اقتصاد دانش بنيان / 22

3. جاي گرفتن اصفهان در فهرست 50 شهر برتنر دنيا از منظرشاخص كيفيت زندگي / 23

4. رساندن سرعت متوسط حركت خودروها به 40 كيلومتر درساعت / 23

5. ارتقاي ايمني بافت‌هاي شهر تا 5/7 ريشتر / 23

6. كاهش آلودگي هوا تا سطح استانداردهاي جهاني / 23

7. حضور در جمع 3 شهر برتر منطقه‌ي آسياي جنوب غربي ازمنظر زيرساخت‌هاي ICT / 23

جهت‌گيري‌هاي راهبردي اصفهان در افق 1404 / 24

چشم‌انداز اصفهان 1404 در محور اقتصاد شهري / 25

جهت‌گيري‌هاي راهبردي اصفهان 1404 در محور اقتصاد شهري / 26

چشم‌انداز اصفهان 1404 در محور زيرساخت‌هاي شهري / 27

جهت‌گيري‌هاي راهعبردي اصفهان 1404 در محور زيرساخت‌هايشهري / 28

چشم‌انداز اصفهان 1404 در محور مديريت شهري / 29

جهت‌گيري‌هاي راهبردي اصفهان 1404 در محور مديريت شهري / 30

چشم‌انداز اصفهان 1404 در محور امنيت شهري / 31

جهت‌گيري هاي راهبردي اصفهان 1404 در محور امنيت شهري / 32

چشم‌انداز اصفهان 1404 در محور حمل و نقل / 33

جهت‌گيري‌هاي راهبردي اصفهان 1404 در محور حمل و نقل / 34

چشم‌انداز اصفهان 1404 در محور محيط زيست / 35

جهت‌گيري‌هاي راهبردي اصفهان 1404 در محور محيط زيست / 36

چشم‌انداز اصفهان 1404 در محور معماري و بافت شهري / 37

جهت‌گيري‌هاي راهبردي اصفهان 1404 در محور معماري و بافتشهري / 38

چشم‌انداز اصفهان 1404 در محور فرهنگي اجتماعي / 39

جهت‌گيري‌هاي راهبردي اصفهان 1404 در محور فرهنگي و اجتماعي/ 40

پيوست‌ها

                پيوستيكم: اسناد پشتيبان طرح / 43

                پيوستدوم: فرآيند تدوين چشم‌انداز اصفهان / 45

برنامه افق جامع 1404 اصفهان-برای اولین بار در این وب سایت به فروش می رسد


افق1404 اصفهان


دانلود طرح 1404 اصفهان


دانلود طرح جامع اصفهان


دانلود طرح تفصیلی اصفهان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کتابچه اموزش فلش زدن انواع گوشی

تاریخ وتئوری نقد ادبی ازافلاطون تا زمان حاضر

قابلیت اطمینان سیستم‌های کنترل DCS

پایان نامه مشاوره

اسرار کف بینی ازدواج

نمونه سوالات استخدامی وزارت نفت 97مهندسی شیمی کارشناسی و ارشد

عربی 1