دانلود رایگان


چکیده کل مقالات دومین کنفرانس اسلامی ایرانی پیشرفت مفاهیم،مبانی - دانلود رایگاندانلود رایگان چکیده کل مقالات کنفرانس اسلامی ایرانی كمتر از دو سال از تأسيس مركز الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت به ابتكار رهبر فرزانه انقلاب اسلامىم ىگذرد. طى اين مدت، مركز

دانلود رایگان چکیده کل مقالات کنفرانس اسلامی ایرانی كمتر از دو سال از تأسيس مركز الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت به ابتكار رهبر فرزانه انقلاب اسلامىم ىگذرد. طى اين مدت، مركز توفيق داشته است كه به همت استادان و دانشمندان حوزه و دانشگاهو صاح بنظرانِ پرتجربه و نيروى جوان و فكور كشور در جهت تحقيق و تدوين و گفتما نپردازىالگوى اسلامى ايرانى پيشرفت گام بردارد. كنفران سهاىِ كارى الگو، يكى از اين گا مها است.اولين كنفرانس الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت با موضوع نقشه راهِ تهيه و طراحى الگو درارديبهش تماه سال گذشته برگزار شد و در كنار بيش از ده برنامه ديگر كه با تلاش فكرى حدوديك هزار تن از استادان و صاح بنظران انجام شد، به تعيين فرآيند و نقشه راه تهيه الگوى اسلامىايرانى پيشرفت منتهى گرديد.دومين كنفرانس به تهيه و تدوين مفاهيم، مبانى و اركان الگوى پيشرفت، اختصاص يافته است. اينامر ابتدا به ساكن آغاز نشده است. متفكران اسلامى به ويژه در نيم قرن اخير تلا شهاى ارزشمندىدر تشريح مفاهيم اسلامى انجام داد هاند كه در تهيه و تدوين الگوى پيشرفت بايد به عنوان عناصرو مواد لازم مورد استفاده قرار گيرد. البته نوآورى در مفهو مسازى و تبيين منظومه مفاهيمِ مرتبطو نظري هپردازى درباره موضوع پيشرفت ضرورى است.تعيين مبانى الگو به عنوان سنگ زيرين براى بناى رفيع تمدن پيشرفته اسلامى نيز از اهميتبسيار برخوردار است. نوآورى اصلى الگو نسبت به نظري هها و مد لهاى توسعه متعارف، عمدتاً درهمين مبانى نهفته است وگرنه در بناى الگو، دستاوردهاى بشرى مورد نياز و استفاده خواهد بود.مبانى الگو اسلاميت آن را مسجل م ىسازد، انسجام درونى الگو را تضمين م ىنمايد و نحوه استفادهاز دستاوردهاى ديگران و جايگاه آن را در الگو تعيين م ىكند.در مباحث مقدماتى الگو، مقولات فكر، علم و معنويت به عنوان اركان الگو پيشنهاد شده است كهخود بر مبانى ارزشى و معرفتى الگو استوار م ىشوند. اين اركان نيازمند شرح و بسط و نقد است كهان شاء الله در جريان ارائه مقالات و مباحث كنفرانس دوم انجام خواهد شد.اميد است دومين كنفرانس الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت، ضمن تعريف شفاف و متمايز مفاهيمبنيادين الگو، مبانى و اركان الگو را با نگاهى ك لنگر و در مجموع هاى منسجم تبيين كند. اين امرنياز به شجاعتى دارد كه از تسلط بر معارف دينى و دستاوردهاى فكرى و برخوردارى از ملكهاجتهاد در اين مباحث ناشى م ىشود و خوشبختانه اين تسلط و شجاعت در متفكران شرك تكنندهدر كنفرانس كمياب نيست

الگوی اسلامی،ایرانی،پیشرفت،ArticlesAbstract


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در …

راهنمای تدوین چکیده مقالات; ... مقالات کنفرانس در سایت ... ملی جمهوری اسلامی ایران ...

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه …

نمایه سازی مقالات کنفرانس ... محورهای دومین کنفرانس ... راهکارهای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی .

الگوی پیشرفت و تعالی علوی (مفاهیم، مبانی و ارکان پیشرفت

دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ... قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ...

چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم …

بازدید کل : ... مقالات کنفرانس در سایت سیویلیکا ... محتوی ملی جمهوری اسلامی ایران مذکور ...

پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در …

راهنمای تدوین چکیده مقالات; ... مقالات کنفرانس در سایت ... ملی جمهوری اسلامی ایران ...

چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم …

بازدید کل : ... مقالات کنفرانس در سایت سیویلیکا ... محتوی ملی جمهوری اسلامی ایران مذکور ...

الگوی پیشرفت و تعالی علوی (مفاهیم، مبانی و ارکان پیشرفت

دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ... قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ...

تمام قواعد عربی سال اول و دوم و سوم دبیرستان یکجا

آسیب شناسی و تحلیل علل وقوع جرم اختلاس در بانکهای شهرستان شیراز(فارس).docxپروژه تحقیقاتی بررسی و تحقیق روش های حک در سیستم های کامپیوتری

سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مددکار اجتماعی ( 1139)

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

دستور زبان فارسی استاد انوری

شماره صندلی آزمون

پولدار شویم