دانلود رایگان


موضوع:بررسی مواد سرامیکی از دیدگاه مهندسی شیمی - دانلود رایگاندانلود رایگان موضوع:بررسی مواد سرامیکی از دیدگاه مهندسی شیمی v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}چکیده ما به تعریف مواد سرامیکی و

دانلود رایگان موضوع:بررسی مواد سرامیکی از دیدگاه مهندسی شیمی

چکیده

ما به تعریف مواد سرامیکی و علم سرامیک میپردازیم بعد به طرز ساخت موادسرامیکی میپردازیم برای ساخت هر مادهسرامیکی یک سری عملیات واحد هایی مثل خردکردن وآسیاب کردن ، اختلاط جامدات و... وجود دارد که ما میتوانیم موازنه انرژی و جرم حول این عملیات واحد ها ببندیم برای همین ما یک ماده سرامیکی مثل سیمانرا به عنوان مثال برای تمام مواد سرامیکی مورد بررسی قرار میدهیم به معرفی مختصری از عملیات واحد ها مربوط بهساخت کلینکر سیمان و بررسی آن ها از نظر مهندسی شیمی میپردازیم وبعد به مبحث کوره و بررسی آن از نظر مهندسشیمی میپردازیم و چون عملیات های ما مربوط به جامدات است به طور مختصری به مباحثیدرباره جامدات نیز میپردازیم

فهرست


1-مقدمه صفحه 8

2-تعریف مواد سرامیکی صفحه 8

3-انواع مواد سرامیکی صفحه 8

3-1-سرامیک سنتی صفحه 8

3-2-سرامیک مدرن صفحه 8

4-علم سرامیک صفحه 9

4-1-فیزیکیصفحه 9

4-2- صنعتی صفحه 10

5- خواصجامدات و عملیات های واحد مربوط صفحه 10

5-1- جامدصفحه 11

5-1-1- ابعاد یک جسم جامد صفحه 11

5-1-2-ذره صفحه 12

5-1-2-1- کرویت صفحه 13

5-1-2-2- الک صفحه 14

5-1-2-2-1- مش صفحه 16

5-1-2-2-2- مجموع الکها صفحه 16

5-1-2-3- اندازه گیری قطر ذرات با کمک الک ها

تحلیل غربال صفحه 18

5-1-2-4- مقادیر متوسط برای برای تمام ذرات توده کل صفحه 22

5-1-2-4-1- سطح مخصوص مخلوط( یاتوده کل) صفحه 22

5-1-2-4-2- تعداد ذرات یک مخلوط صفحه 23

5-1-2-4-3- قطر متوسط حجم سطح صفحه 24

5-1-2-4-4- قطر متوسط میانگین حسابی صفحه 24

5-1-2-5- نکته بسیار مهم صفحه 25

5-2- عملیات واحد جامدات صفحه 25

5-2-1- سنگشکن ها صفحه 26

5-2-1-1- سنگ شکن ثابت صفحه 26

5-2-1-1-1- فکی صفحه 26

5-2-1-1-2- سنگ شکن ضربه ای(چکشی یا کوبیت) صفحه 29

5-2-1-1-3- سنگ شکن مخروطی صفحه 30

5-2-1-1-4- سنگ شکن قلتکی یا استوانه ای صفحه 32

5-2-1-1-5- روش انتخاب سنگ شکن صفحه 32

5-2-1-2- سنگ شکن متحرک صفحه 33

5-2-2- آسیابها صفحه 33

5-2-2-1- آسیاب چکشی(ضربه ای) صفحه 33

5-2-2-2- آسیاب غلطکی صفحه 34

5-2-2-3- آسیاب گولوله ای صفحه 35

5-2-3- رابطهدبی و توان برای سنگ شکنها و آسیابها صفحه 36

6-کلینکر صفحه 37

6-1- طرزتهیه کلینکر صفحه 38

6-2- مواداولیه صفحه 38

6-2-1- سنگآهک صفحه 39

6-2-2- خاکرس صفحه 39

6-2-3- ماسهو سنگ ماسه صفحه 41

6-2-4- مارن صفحه 41

6-2-5- شیلصفحه 42

6-3- مراحلساخت کلینکر صفحه 43

6-3-1- استخراج از معدن صفحه 43

6-3-1-1- مراحل استخراج سنگ آهک صفحه 44

6-3-1-1-1- انفجار کوه صفحه 45

6-3-1-1-2-- خرد کردن صفحه 45

6-3-2-2-آسیاب و آماده سازی مواد برای پخت صفحه 46

6-3-3- پخت صفحه 47

6-3-3-1- کوره صفحه 47

6-3-3-1-1- اجزای کوره و طرز کار کوره صفحه 47

6-3-3-1-1-1- بدنه صفحه 48

6-3-3-1-1-2- شاسی یا پایه صفحه 49

6-3-3-1-1-3- مشعل صفحه 49

6-3-3-2- کولر ها صفحه 51

6-3-3-2-1- مشبک صفحه 51

6-3-3-3- پیشگرم کن صفحه 51

6-3-3-3-1- پیشگرمکن سیکلونی صفحه 52

6-4- فاز های اصلی کلینکر صفحه 55

6-4-1-الیت صفحه 55

6-4-2-بلیت صفحه 55

6-4-3- آلومیناتتری کلسیم صفحه 55

6-4-4- آلومینوفریت کلسیم(فاز فریت) صفحه 55

7- سیمانصفحه 56

7-1- سیمانپرتلند صفحه 56

استاندارد صفحه58

انواع سیمان پرتلند صفحه 58

انواع سیمان غیر پرتلند صفحه 63

سخن آخر صفحه 63

منابع صفحه 64


مقدمه

مهندسی شیمی در تمام عرصه های صنعت میتواند پا بگذارد با استفاده اصل بقایانرژی و اصل بقای جرم و پدیده های انتقال( انتقال جرم ، انتقال حرارت و انتقال مومنتم(میکانیک سیالات )) و کنترل فرآیند میتواند تمام عملیات واحد هایی کهدر صنعت است بررسی کنند حال من میخواهم از دیدگاه یک مهندس شیمی وارد صنعت ساختمواد سرامیکی بشوم اما یادمان نرود مادر هر صنعتی وارد شویم نیاز به متخصصان دیگر داریم چون علم متصل است پسببینیم سهم ما از این صنعت چقدر است حالبرای شروع بحث به تعریف مواد سرامیکی و علم سرامیک و صنعتسرامیک میپردازیم

تعریف مواد سرامیکی

به مواد معمولاً ( جامدی) که بخشعمده تشکیل دهنده آنها غیرفلزی و غیرآلی باشد، سرامیک گفته می‌شود.

انواع مواد سرامیکی

الف- سرامیک سنتی

این سرامیک‌هاهمان سرامیک‌های سیلیکاتی هستند. که سیلیس در همه آنها موجود است مثلکاشی، سفال، چینی، شیشه، گچ، سیمان و ...

ب-سرامیکهایمدرن

این فرآورده‌هاعمدتاً از مواد اولیه ی خالص و سنتزی ساخته می‌شوند.

ج و د سرامیکهای اکسیدی و سرامیکهای غیر اکسیدی

کاربردهای مختلف مواد سرامیکی


و گچ، سیمان برای ساختمان


علم سرامیک

علم سرامیک را به طور کلی میتوانیم به دو قسمت تقسیم کرد

الف-فیزیکی:درباره ساختمان( ساختار بلوری و اتصالات بین اتم ها) و خواص فیزیکی ( خواصحرارتی،نوری،میکانیکی و000 )مواد سرامیکی بحث میکند

کهکتاب سرامیکهای مهندسی کتاب مناسبی استبرای این موضوعب-صنعتی: در صنعتی از تکنولوژی ساخت سراميک­ها صحبت می‌شود . اصولاً مراحل ساخت هر جسمسراميکی به صورت زير است:


انتخاب مواد اوليه و تغليظ و تخليص آن

آماده‌سازی مواد اوليه (خردکردن- دانه‌بندی- مخلوط کردن)

شکل دادن

خشک کردن

پختن (زينتر کردن)

خواص جامدات و عملیات های واحد مربوط

مواد سرامیکی خود و مواد اولیه برای ساختمواد سرامیکی جامد هستند باید خواصی ازجامدات را بدانیم
و هچنین ما برای ساخت مواد سرامیکی امکان دارد به خرد کردن یا آسیاب کردن یا الککردن یا مخلوط کردن و... نیاز داشته باشیم که