دانلود رایگان


سیستم راهنماي پارکینگ وسیستم هوشمند سازي پارکینگ - دانلود رایگاندانلود رایگان مرحله اولزمانی که شما وارد پارکینگ میشوید، ورودي ساختمان داراي یک نمایشگر بزرگ جهت نشان دادن تعداد فضاهاي قابل دسترس در هر طبقه است.مرحله دومبه محض اینکه وارد

دانلود رایگان مرحله اول
زمانی که شما وارد پارکینگ میشوید، ورودي ساختمان داراي یک نمایشگر بزرگ جهت نشان دادن تعداد فضاهاي قابل دسترس در هر طبقه است.
مرحله دوم
به محض اینکه وارد تقاطع اصلیشوید، داراي یک نمایشگر دیگري است که به شما می گوید چند فضاي قابل دسترس درسمت راست، چپ و روبروي شما وجوددارد.
مرحله سوم
در هر فضا، سبز به معنی آزاد بودنجاي پارك می باشد، در غیر این LEDهنگامی که به راهرو می رسید، بانگاهی به لامپ صورت چراغ به رنگ قرمز می باشد.

پارکینگ


هوشمند


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله مسئولیت حسابرسان در کشق تقلب

امنیت شبکه

دانلود پاورپوینت مود انتقال آسنکرونasynchronous transmit mode-ATM

کارآفرینی کارگاه تولید قایق فایبر گلاس

نظريه سرمايه گذاري و عوامل مؤثر بر ميزان سرمايه گذاري

فوتوشاپ،آموزش ساخت پرتره ی مربعی